Profil Staff BAAK

 

SAMSU ALFIN,S.Sos

  • Tanggal Lahir : Tatebal, 18 September 1995
  • CP                    : 085237397646
  • Email               : Alfinestar866@gmail.com
  • Alamat            : Rt 002 / Rw 001 Dusun Tatebal, Desa Tatebal Kec. Lenangguar

Pendidikan  : 

  • SDN Tatebal : 2008
  • Madrasah Tsanawiyah Al-Muthmainnah : 2011
  • Madrasah Aliyah Al-Muthmainnah : 2014
  • Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram : 2018

Pengalaman Organisasi  :

  • Remaja Masjid Dusun Tatebal
  • Remaja Mengaji Dusun Tatebal