Perpustakaan

Perpustakaan Program Studi Sosiologi

Sosiologi Perubahan Sosial
 • Pengarang : Nanang Martono
 • Tahun         : 

Read

Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan
 • Pengarang : Kencana
 • Tahun         : 2004

 

Read

Pengantar Sosiologi Pasar
 • Pengarang : Prof. Dr Damsar
 • Tahun         : 2018

Read

Pengantar Sosiologi Pendidikan
 • Pengarang : Prof. Dr Damsar
 • Tahun         : 

Read

Pengantar Sosiologi Pedesaan
 • Pengarang : Prof. Dr Damsar
 • Tahun         : 2016

 

Read

Pengantar Sosiologi Ekonomi
 • Pengarang : Prof. Dr Damsar
 • Tahun         : 2009

Read

Sosiologi Komunikasi
 • Pengarang : Mahyuddin, M.A
 • Tahun         : 2019

 

Read

Sosiologi Konflik
 • Pengarang : Novri Susan
 • Tahun         : 2009

Read

Sosiologi Politilk
 • Pengarang : Susi Fitria Dewi,S.Sos,. M.Si. Ph.D
 • Tahun         : 

Read

Sosiologi Agama
 • Pengarang : Drs. D. Hendropuspito, O.C
 • Tahun         : 

 

Read