Perpustakaan

Perpustakaan Program Studi Ilmu Pemerintahan

Realitas dan Dinamika Politik Lokal
 • Pengarang : Edi Kusmayadi, M.Si
 • Tahun         : 2015

Read

Pengantar Ilmu Politik
 • Pengarang : Andreas Pandiangan
 • Tahun         : 2017

 

Read

Dasar - Dasar Ilmu politik
 • Pengarang : Prof. Miriam Budiardjo
 • Tahun         : 

Read

Pemilu dan Partai Politik DiIndonesia
 • Pengarang : Muhtar Haboddin
 • Tahun         : 2016

Read

Kebijakan Publik
 • Pengarang : Riant Nugroho D
 • Tahun         : 2006

Read

Politik Luar Negeri Indonesia
 • Pengarang : Yanyan Mochamad Yani
 • Tahun         : 2017

Read

Pendidikan Kewarganegaraan
 • Pengarang : Minto Rahayu
 • Tahun         : 

Read

Etika Politik Pejabat Negara
 • Pengarang : Dennis F. Thompson
 • Tahun         : 1999

Read

Pengantar Ilmu Pemerintahan
 • Pengarang : Muhtar Haboddin
 • Tahun         : 2015

Read

Sejarah Politik dan Kekuasaan
 • Pengarang : Dr. Tappil Rambe, S.Pd, M.Si
 • Tahun         : 2019

 

Read